Get Adobe Flash player

Nasi specjaliści

Gabinety logopedyczne

 • Poradnia Dziecięca SPZOZ

  42-208 Częstochowa
  Bolesława Limanowskiego 63
  Zakres usług:
  niemowlęta, noworodki, dzieci, dzieci wielojęzyczne, zajęcia grupowe, dodatkowe zajęcia usprawniające i ogólnorozwojowe
 • Lekarz Domowy

  42-217 Częstochowa
  Jaracza 4
  Zakres usług:
  dzieci i młodzież
 • MEDYK CENTRUM

  42-200 Częstochowa
  Al. Wolności 34
  Zakres usług:
  dorośli
 • Szkoła podstawowa nr. 1

  42-290 Blachownia
  Sienkiewicza 8
  Zakres usług:
  dysleksja, zaburzenia mowy SLI, dzieci z trudnościami w nauce, diagnoza i terapia

Zespół Downa to zespół wad wrodzonych, u podstaw których leży obecność dodatkowego chromosomu 21. Osoby z zespołem Downa mają mniejsze zdolności poznawcze aniżeli przeciętni ludzie w zdrowej populacji. Te osłabione zdolności poznawcze wahają się e od lekkiej do umiarkowanej niepełnosprawności intelektualnej. Zaburzenia rozwojowe manifestują się głównie jako skłonność do zawężonego myślenia lub naiwność. Niewiele osób wykazuje niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Wiele objawów przedmiotowych zespołu Downa jest niecharakterystycznych i spotyka się je także u osób z prawidłowym kariotypem. Wystający język (glossoptosis), spowodowany jest mikrognacją i małą objętością jamy ustnej. U takich dzieci spotyka się wady wymowy. Ostateczny stopień rozwoju i komfort życia dziecka z zespołem Downa mogą poprawić działania zainicjowane już we wczesnym dzieciństwie, tj. prawidłowa opieka lekarska, opieka logopedyczna, akceptacja i zaangażowanie rodziny oraz edukacja i szkolenie zawodowe. Istnieją jednak pewne fizjologiczne i genetyczne ograniczenia, których nie można pokonać.

całość usługi
Cena: 
100 zł

Oni już nas polubili...