Cennik usług

DIAGNOZA I TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Wizyta diagnostyczna (2-3wizyty) omówienie, diagnoza, ocena/opinia
300zł
Terapia Integracji Sensorycznej 50 min
90zł
Konsultacja psychologiczna do integracji sensorycznej 50min
100zł
DIAGNOZA I TERAPIA DYSLEKSJI
Diagnoza dysleksji (2-3 wizyty)
200zł
Terapia dysleksji, dysortografii, dysgrafii 50 min
80zł
DIAGNOZA I TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA
Diagnoza neurologopedyczna 40-60min
120zl
Terapia neurologopedyczna 50 min
90zł
Konsultacja neurologopedyczna 30 min
45zł
DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA
Diagnoza logopedyczna 40-60min
100zl
Terapia logopedyczna 50min/30min
80zł/45zł
DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA/BEHAWIORALNA
Pierwsza wizyta z wywiadem 50 min
120zł
Terapia psychologiczna/behawioralna 50 min
90zł/120zł
TERAPIE SPECJALISTYCZNE
Terapia neurotaktylna 50 min
80zł
Terapia miofunkcjonalna 50 min
100zł
Delacato
100zł
Terapia karmienia/wybiórczość pokarmowa 45min
80zł
Terapia surdo…, tyflo…., oligo…50 min
80zł
Terapia ręki 50 min
70zł
Terapia pedagogiczna: koncentracji, nauka czytania, grafomotoryka itp. 50 min
70zł
Ortoptyka 50 min
70zł
WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA
Konsultacja, instruktaż 40-60min
120zł
DIAGNOSTYKA
BADANIE EEG/QEEG/EKG
300zł
Afazja, Mutyzm, Zaburzenia ze spektrum Autyzmu, ADHD, ORM,
250zł
Inwentarz mowy dziecka plus zalecenia
120zł
INNE
ELEKTROSTYMULACJA PODNIEBIENIA I JĘZYKA
*0zł-450zł
TRENING FORBRAIN
*0zł-50zł
KINESIOTAPING
*0zł-30zł
MASAŻ LOGOPEDYCZNY
*0zł-80zł
Trening słuchowy metodą Warnkiego
*0zł-80zł
ZAJĘCIA GRUPOWE
45zł

*cena ustalana jest indywidualnie. Często zabieg w ramach terapii jest wykonywany BEZPŁATNIE!

MIKROPOLARYZACJA MÓZGU – (tDCS)
1 seria obejmujaca 10 zabiegów
** od 800zł-1400zł

**cena ustalana jest indywidualnie