Terapia

Centrum Grammatical oferuje szeroką gamę zajęć terapeutycznych, które są dobrane do możliwości i potrzeb każdego Naszego pacjenta.

Czas trwania każdej terapii jest dostosowany do indywidualnych preferencji i średnio wynosi od 40-50minut.
Jesteśmy inicjatorami terapii hybrydowej, łączącej wiele dziedzin, ponieważ nasi pacjencji mają wiele potrzeb- a Efekt jest najważniejszy.

W naszym Centrum jest możliwość skorzystania z terapii 15/15/15 np: 15 minut logopedii, 15 minut integracji sensorycznej/15 min masaż logopedyczny/czucia głębokiego/terapia dłoni itp. Każde zajęcia poprzedzone są spotkaniem diagnostycznym, na którym szczegółowo omawiamy formy terapii, w oparciu o obserwację, wywiad, badanie i testy.

Terapia w Grammatical obejmuję następujące Panele:

Terapia neurologopedyczna
Terapia logopedyczna
Wczesna interwencja logopedyczna
Terapia miofunkcjonalna
Terapia karmienia
Terapia wybiórczości pokarmowej

Terapia Integracji sensorycznej
Terapia czucia głębokiego/Delacato
Terapia neurotaktylna

Terapia Dysleksji
Terapia Ortoptyki
Terapia dłoni/ręki
Terapia koncentracji i skupienia
Nauka czytania

Terapia psychologiczna
Terapia behawioralno-poznawcza
Terapia mutyzmy
Terapia tików
Terapia neofobii żywieniowych

Terapia surdo/tyflo/oligo…
Terapia słuchowa- FORBRAIN, Metoda Warnkego

Masaż logopedyczny/specjalistyczny
Kinesiotaping